Professor skal rådgive EU om elektricitet på tværs af lande

House of EnergyEnergi, Nyheder

Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet er blevet udvalgt til en international ekspertgruppe, som skal rådgive Europa-Kommissionen om, hvordan en større del af EU-landenes el-kapacitet kan kobles sammen for at forbedre forsyningssikkerheden.

Udgangspunktet for eksperternes arbejde er en skærpet ambition i den europæiske energisikkerhedsstrategi. Mindst 10 procent af medlemsstaternes el-kapacitet skal ifølge strategien være koblet sammen i 2020, og inden 2030 skal andelen være oppe på 15 procent.

– Fordelene ved større el-sammenkobling på tværs af EU-landene er de samme, som vi har oplevet i Norden, hvor monopoler og beskyttede markeder er blevet presset udefra til bedre ydelse. Det har givet lavere priser for elforbrugerne og større forsyningssikkerhed. Samtidig tvinger det ejerne af kraftværker til at rette ind efter markedspriserne – særligt på den vedvarende energi, forklarer Brian Vad Mathiesen.

Et vigtigt motiv for ham til at gå ind i ekspertgruppens arbejde er ønsket om, at der træffes realistiske og samfundsøkonomisk fornuftige valg. Samt at der er langt større gennemsigtighed i forbindelse med beslutninger om investeringer, hvor omkostningerne i sidste ende havner hos elforbrugerne:

– Det er helt afgørende, at Kommissionen presser på for at få et langt bedre sammenkoblet Europa. Men investeringerne er så store, at der er brug for omhyggelige overvejelser, når man bedømmer, hvilke projekter der skal støttes, og hvilke der ikke skal. Jeg vil gerne bidrage med en mere holistisk vinkel på energisystemer, hvor vi også ser på, hvad det betyder, at vi kobler el sammen med varmesektoren og transportsektoren. Man kan jo både eksportere el mellem lande og til andre sektorer.

Brian Vad Mathiesen mener, at der mange steder i Europa allerede er infrastruktur, som kunne udnyttes langt bedre, hvis man fik et velfungerende marked mellem landene. – Men det forhindres i høj grad af indenlandske hensyn, der så ”eksporteres” til grænsen, vurderer han.

Læs mere på aau.dk.