Udbud, rammeaftale om teknisk rådgivning til INDDHEAT- projektet.

House of Energy har på vegne af en række nordjyske fjernvarmeselskaber ansøgt om EU-støtte til teknisk rådgivning i forbindelse med energieffektive og Co2-besparende tiltag. EU har støttet projektet med 21,5 mio. kr. gennem ELENA-ordningen under den Europæiske Investeringsbank. Tilskuddet anvendes primært til rådgivning til det enkelte værk.

I august har House of Energy i samarbejde med Plan&Projekt, og på vegne af fjernvarmeselskaberne, afholdt et EU-udbud på en rammeaftale til INDDHEAT-projektet.

På baggrund af dette EU-udbud og en evalueringsproces er de fem rådgivere, der indgås rammeaftale med valgt. De fem rådgivere er: COWI, NIRAS, SWECO, PlanEnergi og Rambøll.

Rammeaftalen træder i kraft d. 29. oktober 2018, hvorefter tildeling af konkrete opgaver ved fjernvarmeselskaberne vil ske efter gennemførelse af et 4 ugers miniudbud.

Kontakt


 
 

The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.