Udbud, rammeaftale om teknisk rådgivning til INDDHEAT- projektet.

House of Energy har på vegne af en række nordjyske fjernvarmeselskaber ansøgt om EU-støtte til teknisk rådgivning i forbindelse med energieffektive og CO2-besparende tiltag. EU har støttet projektet med 21,5 mio. kr. gennem ELENA-ordningen under den Europæiske Investeringsbank. Tilskuddet anvendes primært til rådgivning til det enkelte værk.

I august har House of Energy i samarbejde med Plan&Projekt, og på vegne af fjernvarmeselskaberne, afholdt et EU-udbud på en rammeaftale til INDDHEAT-projektet.

På baggrund af dette EU-udbud og en evalueringsproces er de fem rådgivere, der indgås rammeaftale med valgt. De fem rådgivere er: COWI A/S, NIRAS A/S, SWECO Danmark A/S, PlanEnergi og Rambøll Danmark A/S.

Rammeaftalen trådte i kraft d. 29. oktober 2018, hvorefter tildeling af konkrete opgaver ved fjernvarmeselskaberne sker efter gennemførelse af et 4 ugers miniudbud.