Søg tilskud til fremme af energieffektivitet i bygninger

House of EnergyEnergi, Nyheder

I House of Energy er vi samlingspunktet for energivirksomheder af alle typer og størrelser og fra alle led i værdikæden. Samtidig er House of Energy virksomhedernes indgang til kompetencer og ressourcer på energiområdet, og derfor er det også vigtigt for os, at videreformidle mulighederne for finansiering til vores medlemsvirksomheder.

I forbindelse med regeringens initiativ Energieffektive og Intelligente bygninger vil vi med denne artikel gøre vores medlemsvirksomheder opmærksomme på, at Energistyrelsen giver tilskud til projekter til demonstration og/eller udvikling af datadrevne teknologier og løsninger inden for følgende to områder:

  • Screening af eksisterende bygninger for energieffektiviseringspotentialer
  • Energieffektiv drift af bygninger

Energistyrelsens pulje er en del af en politisk aftale fra 2015 om udmøntning af energireserven. Formålet med puljen er, at fremme udvikling og etablering af energieffektive og intelligente bygninger. Projekterne skal således have særligt fokus på anvendelse af data, digitalisering og kommunikationsteknologi til udvikling af værktøjer, metoder, produkter eller løsninger, der kan bidrage til effektivisering af energiforbruget i bygninger.

Der ydes tilskud inden for en ramme på ca. 6,7 millioner kroner. Tilskuddet er på maksimalt 40% af omkostningerne til projektet og kan søges af virksomheder, universiteter, læreanstalter og videninstitutioner.

Ansøgninger om tilskud sendes til Energistyrelsen på adressen intelbyg@ens.dk. Fristen for ansøgninger er senest den 30. oktober 2017.

Du kan læse mere om det energisparende tiltag her.