Stadig pladser i ELENA-ansøgning

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Der er stadigvæk mulighed for at blive en del af House of Energys ansøgning til ELENA. Her fortæller Områdeansvarlig, Fjernvarme ved House of Energy, Hanne Skovby, om projektet og fordelene ved at være med i House of Energys ansøgning til ELENA.

Hvad er ELENA?
Projektet er et tilskuds- og låneprogram, hvor EU yder tilskud til teknisk rådgivning og sekretariatsdrift til investeringer, der reducerer CO2-udledning. Det er den Europæiske Investeringsbank, der har midler, som skal bruges til at fonde projekter, der arbejder med energieffektivitet og nedbringelse af CO2 for at kunne leve op til EU’s mål om mere fossilfri produktion.

Det giver muligheder for at sætte gang i projekter, som ellers ikke ville blive sat i gang, fordi man får støtte til hele det forberedende arbejde.

Hvad dækker tilskuddet?
Man kan få tilskud på op til 90% af de udgifter, man har til teknisk rådgivning.

Hvem retter projektet sig i mod?
Alle fjernvarmeværker i Nordjylland kan være med, fx kan de fjernvarmeværker, der bliver påvirket af grundbeløbets bortfald benytte ELENA-projektet til, at finde alternativer til naturgas som energikilde.

Hvad får man ud af at være med i House of Energys ansøgning?
Først og fremmest kan man få penge til et projekt, der nedbringer CO2-udslippet – altså et helt regulært tilskud, som er det ELENA-projektet går ud på. Derudover står vi for det administrative og yder også hjælp til at lave udbuddene. Man kommer også med i et netværk, hvor vi vil lave relevante arrangementer.

Vi har allerede fået en række henvendelser fra fjernvarmeværker, som gerne vil være med.
På nuværende tidspunkt har vi ca. 10 værker med, og der er plads til flere. Af de 10 værker har ca. halvdelen meldt konkrete projekter ind som de ønsker støtte til.

Vil du være med eller høre mere om ELENA-projektet og ansøgningen, kontakt Hanne på telefon: +45 2520 1586 eller mail: has@aalborg.dk. Ansøgningen sendes afsted omkring d. 1. juli.