Stedord i tysk: En grundig forklaring og vejledning

house-of-energy.dk

Stedord i tysk: En grundig forklaring og vejledning

Introduktion til stedord i tysk

Stedord er en vigtig del af det tyske sprog. De bruges til at erstatte substantiver i en sætning og hjælper med at undgå gentagelser. I denne artikel vil vi udforske forskellige typer af stedord og deres brug i tyske sætninger.

Hvad er stedord?

Stedord, også kendt som pronominer, er ord, der bruges til at erstatte substantiver i en sætning. De hjælper med at undgå gentagelser og gør sætningerne mere flydende. På dansk kan stedord være “jeg”, “du”, “han”, “hun”, “vi”, “I” og “de”. I denne artikel vil vi fokusere på stedord i tysk.

Betydningen af stedord i sproget

Stedord spiller en vigtig rolle i sproget ved at erstatte substantiver og hjælpe med at skabe klarhed og præcision i sætninger. De gør det muligt at referere til tidligere nævnte substantiver eller personer uden at gentage dem.

De forskellige typer af stedord

1. Personlige stedord

Personlige stedord bruges til at referere til personer eller ting. De kan fungere som subjekt eller objekt i en sætning. Der er fire forskellige kasus, hvor personlige stedord kan bøjes: nominativ, akkusativ, dativ og genitiv. Lad os se på hver af disse kasus:

1.1. Nominativ

I nominativ kasus bruges personlige stedord som subjekt i en sætning. De angiver, hvem der udfører handlingen. Eksempler på personlige stedord i nominativ kasus er:

 • Ich (jeg)
 • Du (du)
 • Er (han)
 • Sie (hun)
 • Es (den/det)
 • Wir (vi)
 • Ihr (I)
 • Sie (de)

1.2. Akkusativ

I akkusativ kasus bruges personlige stedord som objekt i en sætning. De angiver, hvem eller hvad der modtager handlingen. Eksempler på personlige stedord i akkusativ kasus er:

 • Mich (mig)
 • Dich (dig)
 • Ihn (ham)
 • Sie (hende)
 • Es (den/det)
 • Uns (os)
 • Euch (jer)
 • Sie (dem/dem)

1.3. Dativ

I dativ kasus bruges personlige stedord som indirekte objekt i en sætning. De angiver, hvem eller hvad der modtager handlingen. Eksempler på personlige stedord i dativ kasus er:

 • Mir (mig)
 • Dir (dig)
 • Ihm (ham)
 • Ihr (hende)
 • Ihm (den/det)
 • Uns (os)
 • Euch (jer)
 • Ihnen (dem/dem)

1.4. Genitiv

I genitiv kasus bruges personlige stedord til at angive ejendomsforhold eller tilhørsforhold. Eksempler på personlige stedord i genitiv kasus er:

 • Mein (min)
 • Dein (din)
 • Sein (hans)
 • Ihr (hendes)
 • Sein (dens)
 • Unser (vores)
 • Euer (jeres)
 • Ihr (deres)

2. Demonstrative stedord

Demonstrative stedord bruges til at pege på eller demonstrere bestemte personer eller ting. De kan også fungere som subjekt eller objekt i en sætning. Ligesom personlige stedord kan demonstrative stedord bøjes i forskellige kasus. Lad os se på hver af disse kasus:

2.1. Nominativ

I nominativ kasus bruges demonstrative stedord som subjekt i en sætning. Eksempler på demonstrative stedord i nominativ kasus er:

 • Dieser (denne)
 • Diese (denne)
 • Dieses (dette)
 • Diese (disse)

2.2. Akkusativ

I akkusativ kasus bruges demonstrative stedord som objekt i en sætning. Eksempler på demonstrative stedord i akkusativ kasus er:

 • Diesen (denne)
 • Diese (denne)
 • Dieses (dette)
 • Diese (disse)

2.3. Dativ

I dativ kasus bruges demonstrative stedord som indirekte objekt i en sætning. Eksempler på demonstrative stedord i dativ kasus er:

 • Diesem (denne)
 • Dieser (denne)
 • Diesem (dette)
 • Diesen (disse)

2.4. Genitiv

I genitiv kasus bruges demonstrative stedord til at angive ejendomsforhold eller tilhørsforhold. Eksempler på demonstrative stedord i genitiv kasus er:

 • Dieses (denne)
 • Dieser (denne)
 • Dieses (dette)
 • Dieser (disse)

3. Possessive stedord

Possessive stedord bruges til at angive ejendomsforhold eller tilhørsforhold. De kan fungere som subjekt eller objekt i en sætning. Ligegyldigt hvilken kasus der bruges, bøjes possessive stedord altid efter substantivets køn og kasus. Lad os se på hver af disse kasus:

3.1. Nominativ

I nominativ kasus bruges possessive stedord som subjekt i en sætning. Eksempler på possessive stedord i nominativ kasus er:

 • Mein (min)
 • Dein (din)
 • Sein (hans)
 • Ihr (hendes)
 • Sein (dens)
 • Unser (vores)
 • Euer (jeres)
 • Ihr (deres)

3.2. Akkusativ

I akkusativ kasus bruges possessive stedord som objekt i en sætning. Eksempler på possessive stedord i akkusativ kasus er:

 • Meinen (min)
 • Deinen (din)
 • Seinen (hans)
 • Ihren (hendes)
 • Seinen (dens)
 • Unseren (vores)
 • Euren (jeres)
 • Ihren (deres)

3.3. Dativ

I dativ kasus bruges possessive stedord som indirekte objekt i en sætning. Eksempler på possessive stedord i dativ kasus er:

 • Meinem (min)
 • Deinem (din)
 • Seinem (hans)
 • Ihrem (hendes)
 • Seinem (dens)
 • Unserem (vores)
 • Eurem (jeres)
 • Ihrem (deres)

3.4. Genitiv

I genitiv kasus bruges possessive stedord til at angive ejendomsforhold eller tilhørsforhold. Eksempler på possessive stedord i genitiv kasus er:

 • Meines (min)
 • Deines (din)
 • Seines (hans)
 • Ihres (hendes)
 • Seines (dens)
 • Unseres (vores)
 • Eures (jeres)
 • Ihres (deres)

4. Refleksive stedord

Refleksive stedord bruges, når subjektet udfører handlingen på sig selv. De kan fungere som både subjekt og objekt i en sætning. Ligegyldigt hvilken kasus der bruges, bøjes refleksive stedord altid efter substantivets køn og kasus. Lad os se på hver af disse kasus:

4.1. Nominativ

I nominativ kasus bruges refleksive stedord som subjekt i en sætning. Eksempler på refleksive stedord i nominativ kasus er:

 • Mir (mig)
 • Dir (dig)
 • Sich (sig)
 • Uns (os)
 • Euch (jer)
 • Sich (sig)

4.2. Akkusativ

I akkusativ kasus bruges refleksive stedord som objekt i en sætning. Eksempler på refleksive stedord i akkusativ kasus er:

 • Mich (mig)
 • Dich (dig)
 • Sich (sig)
 • Uns (os)
 • Euch (jer)
 • Sich (sig)

4.3. Dativ

I dativ kasus bruges refleksive stedord som indirekte objekt i en sætning. Eksempler på refleksive stedord i dativ kasus er:

 • Mir (mig)
 • Dir (dig)
 • Sich (sig)
 • Uns (os)
 • Euch (jer)
 • Sich (sig)

4.4. Genitiv

I genitiv kasus bruges refleksive stedord til at angive ejendomsforhold eller tilhørsforhold. Eksempler på refleksive stedord i genitiv kasus er:

 • Meiner (min)
 • Deiner (din)
 • Sich (sig)
 • Unser (vores)
 • Euer (jeres)
 • Sich (sig)

5. Interrogative stedord

Interrogative stedord bruges til at stille spørgsmål om personer eller ting. De kan fungere som både subjekt og objekt i en sætning. Ligegyldigt hvilken kasus der bruges, bøjes interrogative stedord altid efter substantivets køn og kasus. Lad os se på hver af disse kasus:

5.1. Nominativ

I nominativ kasus bruges interrogative stedord som subjekt i en sætning. Eksempler på interrogative stedord i nominativ kasus er:

 • Wer (hvem)
 • Was (hvad)

5.2. Akkusativ

I akkusativ kasus bruges interrogative stedord som objekt i en sætning. Eksempler på interrogative stedord i akkusativ kasus er:

 • Wen (hvem)
 • Was (hvad)

5.3. Dativ

I dativ kasus bruges interrogative stedord som indirekte objekt i en sætning. Eksempler på interrogative stedord i dativ kasus er:

 • Wem (hvem)
 • Wem (hvad)

5.4. Genitiv

I genitiv kasus bruges interrogative stedord til at angive ejendomsforhold eller tilhørsforhold. Eksempler på interrogative stedord i genitiv kasus er:

 • Wessen (hvem)
 • Wessen (hvad)

6. Relativpronominer

Relativpronominer bruges til at introducere en relativsætning, der beskriver eller begrænser et substantiv. De kan fungere som både subjekt og objekt i en sætning. Ligegyldigt hvilken kasus der bruges, bøjes relativpronominer altid efter substantivets køn og kasus. Lad os se på hver af disse kasus:

6.1. Nominativ

I nominativ kasus bruges relativpronominer som subjekt i en sætning. Eksempler på relativpronominer i nominativ kasus er:

 • Der (som)
 • Die (som)
 • Das (som)
 • Die (som)

6.2. Akkusativ

I akkusativ kasus bruges relativpronominer som objekt i en sætning. Eksempler på relativpronominer i akkusativ kasus er:

 • Den (som)
 • Die (som)
 • Das (som)
 • Die (som)

6.3. Dativ

I dativ kasus bruges relativpronominer som indirekte objekt i en sætning. Eksempler på relativpronominer i dativ kasus er:

 • Dem (som)
 • Der (som)
 • Dem (som)
 • Denen (som)

6.4. Genitiv

I genitiv kasus bruges relativpronominer til at angive ejendomsforhold eller tilhørsforhold. Eksempler på relativpronominer i genitiv kasus er:

 • Des (som)
 • Der (som)
 • Des (som)
 • Der (som)

Brugen af stedord i sætninger

Sætningsstruktur og stedordets placering

I tyske sætninger placeres stedord normalt før verbet. Dog kan de også placeres efter verbet i enkelte tilfælde, som for eksempel i spørgsmål eller sætninger med bisætninger. Placeringen af stedordet afhænger også af sætningsstrukturen og typen af stedord.

Stedordets bøjning og kasus

Stedord bøjes efter substantivets køn, tal og kasus. Kasus angiver stedordets funktion i sætningen, som subjekt, objekt eller indirekte objekt. Det er vigtigt at lære bøjningen af stedordene for at kunne bruge dem korrekt i sætninger.

Eksempler på stedord i tyske sætninger

Eksempler med personlige stedord

– Ich gehe zur Schule. (Jeg går i skole.)

– Hast du ihn gesehen? (Har du set ham?)

– Sie kauft ein Buch. (Hun køber en bog.)

Eksempler med demonstrative stedord

– Dieses Haus ist groß. (Dette hus er stort.)

– Ich mag diese Blumen. (Jeg kan lide disse blomster.)

– Welches Auto gehört dir? (Hvordan bil tilhører dig?)

Eksempler med possessive stedord

– Das ist mein Hund. (Det er min hund.)

– Ihr Vater ist Arzt. (Hendes far er læge.)

– Unser Haus ist alt. (Vores hus er gammelt.)

Eksempler med refleksive stedord

– Ich wasche mich. (Jeg vasker mig.)

– Du verletzt dich. (Du skader dig selv.)

– Wir freuen uns auf das Konzert. (Vi glæder os til koncerten.)

Eksempler med interrogative stedord

– Wer ist das? (Hvem er det?)

– Wen hast du getroffen? (Hvem har du mødt?)

– Wem gehört dieses Buch? (Hvem ejer denne bog?)

Eksempler med relativpronominer

– Das ist der Mann, der mir geholfen hat. (Det er manden, der har hjulpet mig.)

– Das ist das Haus, in dem ich wohne. (Det er huset, jeg bor i.)

– Das ist das Buch, dessen Autor berühmt ist. (Det er bogen, hvis forfatter er berømt.)

Øvelser og opgaver med stedord i tysk

Øvelse 1: Identificer stedordene i sætningerne

– Wer hat das Buch gelesen? (Hvem har læst bogen?)

– Das ist mein Auto. (Det er min bil.)

– Ich habe ihm geholfen. (Jeg har hjulpet ham.)

Øvelse 2: Omskriv sætningerne med de korrekte stedord

– Das ist das Haus von meinem Freund. (Det er min vens hus.)

– Ich habe das Buch meiner Schwester gegeben. (Jeg har givet min søster bogen.)

– Wer hat den Kuchen gebacken? (Hvem har bagt kagen?)

Afsluttende tanker

Opsummering af stedord i tysk

Stedord er en vigtig del af det tyske sprog og bruges til at erstatte substantiver i en sætning. Der findes forskellige typer af stedord, herunder personlige stedord, demonstrative stedord, possessive stedord, refleksive stedord, interrogative stedord og relativpronominer. Hver type stedord har forskellige kasus, hvor de kan bøjes. Det er vigtigt at lære bøjningen og brugen af stedordene for at kunne kommunikere korrekt på tysk.

Vigtigheden af at mestre brugen af stedord

Stedord er afgørende for at skabe klarhed og præcision i tyske sætninger. Ved at mestre brugen af stedord kan man undgå gentagelser og gøre sætningerne mere flydende. Det er derfor vigtigt at øve sig på at bruge de forskellige typer af stedord korrekt og forstå deres bøjning og kasus.