Større er stærkere

House of EnergyNyheder, Vind

Siden Hub North blev en del af House of Energy har resultaterne været stigende. Flere projekter og øget internationalisering er blandt resultaterne.

Siden 2016 har Hub North været en del af House of Energy sammen med fjernvarmenetværket FleksEnergi, Hydrogen Valley i Hobro, Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor. Hub North er gået fra at være to medarbejdere til 15 medarbejdere i House of Energy, hvilket har frigivet mere tid til medlemmerne:

”Det at blive en del af noget større har klart haft betydning for de resultater, der er skabt. Et eksempel er, at vi havde planlagt én stor årlig konference, men fordi vi er blevet større, har vi i 2016 holdt to konferencer med 270 deltagere. Det ville ikke have været muligt, at arrangere to store konferencer uden at det ville gå ud over andre aktiviteter, hvis man havde arbejdet i de oprindelige, selvstændige netværk”, fortæller projektkoordinator Alex Moreno.

Flere projekter og øget internationalisering
Særligt på internationalisering og projekter er der sket meget. For nyligt havde vi besøg af en hollandsk delegation, der var i Danmark for at lære om danske grønne energiteknologier. Yderligere er der indgået et samarbejde mellem energiklynger og offentlige myndigheder i projektet Northern Connections. Her er partnerne fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Belgien og Skotland.

House of Energys seneste initiativ er at udvide fokusområderne fra vindenergi, grønne gasser og fjernvarme til også at indebære energieffektive løsninger og det integrerede energisystem.

”Vi går en spændende tid i møde. Det øgede mandskab i House of Energy betyder, at vi fremover kan tilbyde endnu mere til vores medlemmer, såvel fagligt som på tværs af fokusområderne”, lover Områdeansvarlig Hans A. Pedersen.