Studietur til verdens største- varmepumper og forgasningsanlæg

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Fagnetværket for fjernvarme, FleksEnergi har sammen med en gruppe af medlemmerne besøgt Gøteborg Energi. Det var en tur, der bød på et enestående indblik i Gøteborg Energis brug af store varmepumper, deres satsning på forgasning og rig mulighed for at skabe nye relationer.

Efter en sejltur med masser af tid til at netværke ankom vi til Gøteborg og tog direkte videre til Gøteborg Energi. Her fik vi et førstehåndsindtryk af deres fire varmepumper, der er verdens største. Varmepumperne trækker varme ud af renset spildevand og består af to varmepumper på 50 MW og to på 30 MW. Varmepumperne leverer en maksimum temperatur på 86 grader til fjernvarmenettet og indeholder 110 ton kølemiddel af typen HFC 134a. De har kørt stort set uden driftsproblemer siden opførslen af varmepumpecentralen i 1983.

Foruden et indblik i varmepumperne bød turen også på rig mulighed for at netværke:

”Jeg syntes det var mega spændende at se de store varmepumper, som man ellers ikke får lejlighed til. Dernæst var det rigtigt godt med sejlturen, for der kunne man virkelig netværke. Jeg lærte i hvert fald 4 nye mennesker at kende godt og det fordi der var tid til at snakke” fortæller salgschef, Jan Lykke Jensen fra LOGSTOR.

Verdens største forgasningsanlæg

Efter rundvisningen blev vi præsenteret for Gøteborg Energis satsning på biogas. Gøteborg Energi står nemlig bag demonstrationsanlægget GoBiGas, der er verdens største forgasningsanlæg. Anlægget skal omsætte restprodukter fra svenske skove til metangas, der kan distribueres gennem naturgasnettet og anvendes i transportsektoren. På nuværende tidspunkt kan anlægget producerer 20 MW, svarende til brændstof til 16.000 biler. Når anlægget står færdigt forventes effekten øget til mellem 80 og 100 MW.

Varmechef Poul V. Jensen fra Brønderslev Forsyning, der deltog i turen, fortæller om Gøteborg Energi:

”Det er spændende at se og høre, at der sker noget med den grønne omstilling og dejligt, at der er nogle der går foran og vil investerer i udviklingen af disse grønne teknologier. Som tekniker er det desuden spændende at se disse gigantisk store varmepumper. Jeg har aldrig set noget lignende. Det ér virkelig verdens største anlæg. ”

Forgasningsprojektet har et samlet budget på 1,4 milliarder kroner. Det nuværende forsøgsanlægget på 20 MW blev sat i drift i 2013 og resultaterne herfra evalueres i 2020, hvorefter man tager stilling til om anlægges skal femdobles i størrelse.