Succesfuld opstart af ERFA-gruppen for IT driftsstøtteværktøjer

House of EnergyFjernvarme, Nyheder

Den 22. maj var der opstartsmøde i ERFA-gruppen for IT driftsstøtteværktøjer. Mødet blev afholdt hos Støvring Kraftvarmeværk.Formålet med ERFA-gruppen er at give fjernvarmeværkerne mulighed for at fortælle om konkrete udfordringer og ytre ønsker til en nyt driftsstøtteværktøj.

Til opstartsmødet var der i alt 18 deltagere, som repræsenterede fire værker, tre rådgivere og seks virksomheder. Mødet var en stor succes, og startede med en brainstorm, hvor værkerne præsenterede deres udfordringer, hvorefter virksomheder og leverandører kom på banen med ideer til, hvordan der kan arbejdes med værkernes udfordringer. Værkernes ønsker lød bl.a. på konkrete værktøjer til eks. månedlig statusopgørelse over nøgletal, beregning af flere forskellige varmekilder samt afdækning af varmeproduktionsprisen pr. døgn.

Der var stor åbenhed fra alle parter og enighed om, at det kunne være interessant at køre et forsøg med selvlærende systemer på samme datasæt, som de mere traditionelle systemer. Et af de fremmødte værker meldte sig som testværk til projektet, og opfordrer til at flere værker gør det samme.
Der er således bred opbakning til at undersøge mulighederne for at få udviklet et ”prognose- og styringsværktøj for kraftvarmeværker”, og flere af værkerne mødes igen i juni for at lave en fælles oversigt over hvilke parametre, der har indflydelse på forbrug og produktion, samt hvad man ønsker, værktøjet skal kunne. De data, som værkerne leverer her, videregives til virksomhederne, som til næste ERFA-møde d. 3. juli vil præsentere idéerne til et nyt koncept.

Når man nærmer sig en endelig konceptbeskrivelse vil House of Energy/FleksEnergi bidrage til at søge funding til udvikling af et nyt produkt.

Er du interesseret i at deltage i næste ERFA-møde afholdes dette d. 3. juli kl. 13.30 – 16.00 hos NEAS Energy, kan du tilmelde dig herunder:

Husk tilmeldingsfrist d. 29. juni

Kontakt Hanne Skovby, Områdeansvarlig for fjernvarme i House of Energy , hvis du vil vide mere om ERFA-gruppen.