”Der er kun dårlige idéer, hvis man ikke får dem fortalt”

House of EnergyUncategorized

”Der er kun dårlige idéer, hvis man ikke får dem fortalt”, sådan afrundede Richard Schalburg fra ELFORSK – Dansk Energis Forsknings- og Udviklingsprogram sit oplæg, da House of Energy og Energibyen Frederikshavn tirsdag d. 12. marts 2019 afholdt netværksmøde for virksomheder, forsyningsselskaber og andre energiaktører om tilskudsmuligheder til energiprojekter.

Det var House of Energy og Energibyen Frederikshavn der stod bag arrangementet, som blev faciliteret på Knivholt i Frederikshavn.

Aktørerne i den danske energibranche har mange gode idéer, går forrest og skaber nye, innovative løsninger. Hos House of Energy screener vi løbende de publicerede EU- og danske indkaldelser med henblik på at give vores medlemmer den bedst mulige vejledning, sparring og service i ansøgningsprocessen.

Netværksmødets hovedfokus var de tilgængelige tilskudsmuligheder, som virksomheder kan benytte, når nye idéer skal føres ud i livet, og der er behov for et økonomisk boost. Deltagerne blev præsenteret for Dansk Energis ELFORSK-program, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), Innovationsfonden, EU-programmet Horizon2020 og House of Energys projekt GREEN – Grønt Energieffektivt Nordjylland.

Oplægsholderne pointerede, at der er forskel på, hvilket TRL-niveau (Technology Readiness Level) de forskellige tilskudsordninger retter sig mod. Derfor blev der skarpt opfordret til, at man i første omgang laver grundig research af hvilken tilskudsordning, der matcher virksomhedens behov, inden der bruges tid og ressourcer på ansøgningsprocessen. Tjek også gerne energiforskning.dk inden du går i gang. Hjemmesiden giver dig blandt andet et overblik over offentligt støttede danske energiprojekter og hvilke projekter, der tidligere har modtaget støtte.

Er dit energiprojekt en ansøgning værd?

Går du med idéen til et energiprojekt, og er du blevet nysgerrig på, om dit projekt kan omfattes af en tilskudsordning? Vi giver dig her et overblik over de forskellige ordninger.

ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram

ELFORSK har fokus på forskning og udvikling i effektiv elanvendelse hos slutbrugeren, hvilket grundlæggende består i at effektivisere energiforbruget. ELFORSK giver typisk 0,5-1,5 mio. kr. mod en egenfinansiering på ca. 50 %.

ELFORSK’s projekter skal gennemføres inden for bygninger og industri og formålet er at:

  1. fremme en effektiv anvendelse af el og energi i slutforbruget i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn.
  2. forske, udvikle og demonstrere i el- og energieffektive teknologier, løsninger, produkter og metoder i slutforbruget – efter måleren i bygninger og industri.

ELFORSK henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder, men alle med et CVR-nummer kan ansøge. Der er ansøgningsfrist én gang om året – næste gang i efteråret 2019.

Læs mere i Richard Schalburgs præsentation, hvor du kan blive klogere på ELFORSK’s indsatsområder, prioritering af projekterne samt få gode tips til ansøgningen og vurderingskriterierne.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

EUDP’s formål er at fremme forsyningssikkerhed, uafhængighed af fossile brændsler, klima og renere miljø, omkostningseffektivitet, danske erhvervspotentialer og privat-offentligt samarbejde. EUDP støtter gerne de store fyrtårnsprojekter med fokus på udvikling og demonstration – EUDP har givet støtte til projekter med et budget på op til 50 mio. kroner. Ligesom ELFORSK arbejder EUDP med en egenfinansiering på ca. 50 %.

EUDP ser gerne ansøgninger med en stærk industriel forankring, hvor der er deltagelse fra industrien og en klar afdækning af markedspotentialerne på det danske og udenlandske marked. Specialkonsulent Mads Lyngby Pedersen slog i sin præsentation fast, at markedspotentiale og state of the art er særligt vigtigt for at opnå støtte gennem EUDP.

I EUDP’s aktuelle strategi arbejdes der med seks indsatsområder: vindenergi, fjernvarme, effektiv energianvendelse, bioenergi, Smart Energy/systemintegration, olie og gas. Mads Lyngby Petersen pointerede dog, at andre områder godt kan repræsenteres, selvom det ikke nævnes specifikt i strategien, som eksempler nævnte han, at bølgekraft godt kan modtage støtte, og at solenergi typisk vil være en del af en systemintegration.

EUDP står overfor implementering af en ny strategi. I den forbindelse vil de læne sig op ad de danske styrkepositioner og de aktuelle dagsordner inden for vækst og beskæftigelse. Mads Lyngby Petersens forventning er, at digitalisering, systemintegration og lagring vil få skærpet opmærksomhed og fremgå tydeligere i den nye strategi.

EUDP har to årlige ansøgningsrunder – i starten af marts og i starten af september. Læs mere i Mads Lyngby Pedersens slides fra netværksmødet, hvor du finder gode råd til ansøgningen og kan melde dig som sagkyndig hos EUDP.

Innovationsfonden

Ifølge Innovationsfondens egen beskrivelse er de sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele landet. Deres fokus er at udvikle brugbare og levedygtige løsninger til samfundets konkrete udfordringer og innovationsbehov.

Til netværksmødet fortalte programrådgiver Johan Lervang om programmerne InnoBooster, Innofounder og Grand Solutions.

InnoBooster er Innovationsfondens SMV-værktøj, som tager udgangspunkt i én virksomhed, der søger til et konkret udviklingsprojekt. Der må ikke være tale om en ”hyldevare” – projektet der søges til skal være nyt, anderledes og afvige fra allerede eksisterende projekter.

Via InnoBooster kan Innovationsfonden finansiere projekter op til 15 mio. kroner via 33% støtte til omkostningerne. Virksomheden har selv ansvar for at styre projektøkonomien.

InnoFounder er Innovationsfondens iværksætterprogram, og er et 12 måneders program, der skal accelerere iværksætteridéen til at gå på markedet eller hente investeringer.

Programmet er inddelt i to spor:

  • InnoFounder – Graduate er for dig, der inden for de sidste 24 måneder er dimitteret fra en videregående uddannelse.
  • InnoFounder – Experienced er for dig, der har en væsentlig forsknings- og/eller erhvervserfaring at basere din idé på.

Grand Solutions henvender sig til store projekter med fremtidsvisioner med 5-10 år perspektiv, og hvor der er tale om større investeringer på mellem 4 og 80 mio. kroner. Projektet skal være ambitiøst og skal kunne gøre en forskel.

Læs mere hos Innovationsfonden og tag et kig i Johan Lervangs slides, hvor du kan hente mere viden om programmerne og deres vurderingskriterier.

Horizon 2020

House of Energys projektdirektør, Michael Stie Laugesen er skarp på mulighederne for EU-funding og laver årligt flere projektansøgninger og hjælper med at sammensætte stærke projektkonsortier. På netværksmødet oplyste han, at programmet Horizon 2020 (H2020) er det hidtil største forsknings-, udviklings- og innovationsprogram i EU. Programmet skal føre til flere teknologiske gennembrud, opdagelser og nye produkter ved at overføre idéer fra laboratoriet til markedet.

H2020 arbejder med forskellige støtterater afhængigt af, om der er tale om forsknings- og udviklingsaktiviteter, innovationsaktiviteter eller koordinerende og støttende aktiviteter.

Under H2020 findes også programmet Fast Track to Innovation, der støtter ”nær-markeds” innovationsaktiviteter for industridrevne konsortier. Her ydes støtte til partnerskaber, der udvikler nye produkter, services og forretningsgange, som har potentiale til at revolutionere eksisterende markeder eller opbygge nye.

Potentialet er stort for få flere danske SMV’er på banen under Fast Track to Innovation. Generelt er der EU-programmer, der henvender sig til de fleste virksomheders projekter, og vi hjælper gerne med at guide dig og din virksomhed til de rette rådgivere og partnere.

Læs mere i Michael Stie Laugesens præsentation om tilskudsmuligheder under Horizon2020.

House of Energy står klar til at hjælpe dig videre med din idé

House of Energy hjælper med at udvikle og finpudse vores medlemmers projektidéer og guider til, hvilken fond, program eller tilskudsordning, der kan søges tilskud hos. Samtidig har House of Energy et stærkt netværk – vi kender branchens aktører og har de rette indgange hos videninstitutionerne, og vi hjælper gerne med at matche de rette partnere, da det rette konsortium kan være afgørende for at opnå støtte og succes med sit projekt.

FAKTABOKS
Energibyen Frederikshavn er et erhvervsudviklingsprojekt, hvis omdrejningspunkt er at omlægge Frederikshavn Kommunes energiforsyning til 100 procent vedvarende energi. Der er mange energivirksomheder i Frederikshavn og energibyens rolle er at skabe udvikling indenfor energiområdet, og i tæt samarbejde med virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, opfindere og borgere går Energibyen forrest for at skabe et Smart Grid / ”demonstratorium” for test og afprøvning af bæredygtige klima- og energiteknologier i skala 1:1 i Frederikshavn Kommune.