Udviklingsprogram for underleverandører

House of EnergyNyheder, Vind

House of Energy og brancheorganisationen Vindmølleindustrien står bag det landsdækkende projekt ”Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien”. Projektet har til formål at styrke vækst og innovationsevne blandt små og mellemstore virksomheder i den danske vindmølleindustri gennem øget samarbejde mellem virksomhederne og universiteter eller andre videnspartnere.

Udviklingsprogrammet, som sigter mod at skabe flere innovative vækstvirksomheder og jobs, er åbent for alle interesserede virksomheder med innovationsmuligheder inden for proces, produktions- og materialeteknologier. Med videnssamarbejder, rådgivning og hjælp til vækstplaner vil initiativet styrke virksomhedernes innovationssamarbejde og kompetenceniveau gennem tre faser:

  1. Identifikation af relevante innovationsprojekter.
  2. Konceptudvikling og test af innovationsprojekter med tilknyttet forskningsmæssig viden.
  3. Forretningsudvikling gennem rådgivning samt udarbejdelse af vækstplaner.

Du kan også komme med
Sidder din virksomhed med en vækstudfordring, et ønske om at samarbejde med universitetet eller noget helt tredje er ”Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien” en oplagt mulighed for dig.

Kontakt Hans A. Pedersen på hap@aalborg.dk eller 2520 1584, hvis du vil høre mere om mulighederne i programmet.

Organisationerne bag
Bag programmet ligger brancheorganisationen Vindmølleindustrien, der fungerer som operatør og sekretariat for programmet. Den øvrige partnerkreds består af House of Energy, SDU, Væksthus Midtjylland, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center).

Du kan læse mere om projektet og holde dig opdateret på www.windpower.org.