Underleverandørprogram skaber samarbejde mellem erhvervsliv og universitetsmiljø

House of EnergyNyheder, Vind

De seks studerende fra BDE på eksamensdagen for projektet. I midten ses Tommy Sandgaard, afdelingsleder ved Brunsgaard A/S

House of Energy er partner i projektet Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien, hvor seks studerende over sommeren har gennemført et interessant udviklingsprojekt. De studerende kommer fra uddannelsen Business Development Engineer (BDE) på Aarhus Universitet i Herning og har gennem projektet samarbejdet med Brunsgaard A/S, der er underleverandør til vindmølleindustrien.

Hans A. Pedersen, områdeansvarlig for vindenergi i House of Energy, blev bekendt med Brunsgaards udfordringer og har faciliteret samarbejdet gennem underleverandørprogrammet. Som en del af programmet mødes de involverede parter hver anden måned, hvor der er mulighed for at præsentere udfordringer og byde ind med kompetencer, for herigennem at etablere innovationssamarbejder og udviklingsprojekter.

Uddannelse byder ind med innovation og udvikling
På BDE-uddannelsen beskæftiger de studerende sig med opstart, udvikling og forandring af virksomheder og arbejder med områder som innovation, forretningsudvikling, ledelse og iværksætteri. For de studerende var det en spændende og meget relevant opgave at samarbejde med Brunsgaard A/S, hvor de havde udfordrende opgaver som eksempelvis markedsundersøgelser, produktudvikling og innovation, som i høj grad matcher deres faglige kompetencer fra uddannelsen. De studerende bliver med andre ord godt rustet til de kommende opgaver på arbejdsmarkedet gennem samarbejdet, og allerede under uddannelsesforløbet er der en overbevisning om, at de kan bidrage med kvalificerede løsninger og nye syn på erhvervslivets problemstillinger.

Nyudviklet produkt skaber fleksibilitet og øget omsætning
Produktet, som projektgruppen har videreudviklet og optimeret, er en arbejdsplatform til brug ved produktionen af forskellige typer vindmøllevinger. Udfordringen var, at den eksisterende løsning krævede mange mandetimer ved opsætning og nedtagning. Her så projektgruppen fra BDE en mulighed for at udvikle en helt ny type platform, der er mere fleksibel i sin opbygning og derfor tager væsentligt kortere tid at klargøre og flytte videre til næste opgave, hvor vindmøllevingen ikke nødvendigvis har samme størrelse og krumning som den forrige. Det stiller krav til arbejdsplatformens udformning og fleksibilitet.

”Umiddelbart er vores nyudviklede platform dyrere end den, man hidtil har brugt,” fortæller Sukanthan Sureshkumar, der er en af de studerende bag projektet. ”Men dén investering tjenes hurtigt ind i den reducerede arbejdstid, der skal bruges til at stille stilladset op. Det nye stillads har færre elementer end det gamle, og vi har eksempelvis udviklet gulvet således, at det kan justeres fra opgave til opgave, og skubbes ind mod vingen, uden at det skal tilskæres fra gang til gang. Det sparer igen tid og har betydning for effektiviteten og prisen for Brunsgaards samarbejde med Vestas” fortæller han videre.

Om samarbejdet fortæller Tommy Sandgaard, afdelingsleder ved Brunsgaard A/S:

”Vi har fået opgaven løst til fulde, og for os som virksomhed er det spændende og relevant at få nye og innovative øjne på vores produkter. Det har ligeledes været vigtigt for os at prioritere samarbejdet, så de studerende også fik det optimale ud af samarbejdet, og vi er bestemt åbne for et lignende samarbejde i fremtiden.”

Idé fra projektet allerede taget i brug
Indtil videre har Brunsgaard A/S hen over sommeren implementeret netop det fleksible gulv på deres arbejdsplatforme, da det kunne løse udfordringen med tilskæring af gulvet fra opgave til opgave.

”Det er altid mest spændende at arbejde med reelle cases, hvor man kan gøre en forskel. Vi har haft et godt samarbejde med både Brunsgaard og producenten, som har givet os mulighed for at besøge produktionshallerne og få indsigt i konkrete arbejdsprocesser og deres udfordringer. Det har for os betydet, at vi har kunnet udregne sort på hvidt, hvad vores produkt i sidste ende kan betyde økonomisk for virksomheden”, slutter Sukanthan Sureshkumar.

Et samarbejde til gavn for alle parter
Projektet er et rigtigt godt eksempel på, hvordan en virksomhed kan få hjælp til at løse en kompliceret udfordring, få analyseret deres kundes behov samt få nye løsningsmuligheder. Samtidig får de studerende realistiske og udfordrende opgaver og får lov at udnytte deres kompetencer i praksis.

Om samarbejdet fortæller Hans A. Pedersen, House of Energy:

”Projektet er et rigtigt godt eksempel på, hvordan vi som klynge kan skabe merværdi ved ny innovation, der fører til større konkurrencekraft for en virksomhed. Brunsgaard arbejder globalt og får herved en forbedret position, med det nye produkt.”

I dette eksempel fik virksomheden hjælp fra 6 bachelorstuderende, der på fuldtid i 3 måneder udviklede forslag til et helt nyt produkt, i samarbejde med såvel kunde som leverandørvirksomhed.

”Vi hjælper også gerne din virksomhed, med at skabe universitetssamarbejdsprojekter, der løser netop dine udfordringer” tilføjer Hans A. Pedersen.