House of Energy bidrager til de 17 Verdensmål

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål, der inden 2030 skal styrke bæredygtig udvikling globalt. Målene – Sustainable Development Goals – er ambitiøse og forpligter FN’s 193 medlemslande på blandt andet at sikre en bæredygtig energiforsyning, bekæmpe klimaforandringerne og sikre ansvarligt forbrug og produktion. House of Energy bidrager aktivt til at nå tre af målene:

Bæredygtig energi, mål #7:
Vi skal inden 2030 sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

House of Energy fremmer integrationen af energiløsninger på tværs af sektorer som el, gas og varme for at sikre en pålidelig forsyning på et bæredygtigt grundlag, såvel teknologisk som økonomisk. Vi fremmer udviklingen af integrerede energiløsninger til såvel det danske marked som til eksport.

Klimaindsats, mål #13:
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

House of Energy bidrager til at skabe konkrete løsninger, der kan reducere anvendelsen af fossile brændsler og bekæmpe klimaforandringerne.

Partnerskaber for handling, mål #17:
Vi skal styrke globale partnerskaber, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer for at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling.

House of Energy arbejder i partnerskaber på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige instanser – regionalt, nationalt såvel som internationalt.