Zoom: Brug for mod og vilje

House of EnergyEnergi

Indlægget er bragt den 28. august 2018 i sektionen Erhvervsliv i Nordjyske Stiftstidende.

Der er mod og vilje i energibranchen

Der er brug for innovation og mod, hvis den grønne omstilling skal lykkes. Hos House of Energy ser vi både vilje og mod. Virksomheder, forsyningsselskaber, kommuner og universiteter vil gerne være med, når vi matcher samarbejdspartnere til udviklings- og demonstrationsprojekter.

Med en projektportefølje på omkring en milliard kroner, er vi stolte af, at det kun er en lille sum heraf, der bruges til at drive House of Energys sekretariat. Det betyder nemlig, at der efterlades en stor projektsum, som arbejder hos virksomhederne og sætter skub på den grønne omstilling i det nordjyske.

Projekterne har omdrejningspunkter som energi- og ressourceeffektivisering af de nordjyske virksomheder, implementering af grønne forretningsmodeller og innovative løsninger, det sidste kul ud af Nordjylland og fremvisning af vores virksomheders kompetencer over for resten af EU samt investeringer i nye teknologier, varmepumper, biomasseanlæg, renoveringer og udvidelser hos de nordjyske fjernvarmeværker. Midlerne til projekterne kommer ikke blot ét sted fra, men fra blandt andet Regionalfondsprojektmidler, EU Interreg-projekter samt den Europæiske Investeringsbank, ELENA.

Vi mærker tydeligt, at vi har et solidt bagland i det nordjyske og en særlig styrke i det tætte samarbejde på tværs af organisationer. Vi oplever viljen til at være med, når der skal igangsættes et demonstrationsprojekt eller vises frem for en udenlandsk delegation. Der er ingen tvivl om, at Nordjylland er vores epicenter, men i dag er vi heldigvis også en national klynge, der kan tiltrække nye samarbejdspartnere og investeringer fra ind- og udland.

Samarbejde er også i højsædet, når vi sammen med flere medarrangører lancerer Danmarks nye energikonference, Energidag, der har debut i Aalborg d. 12. september. Her sætter vi fokus på innovation, nyskabelse og videreudvikling af nye produkter, og vi opdaterer deltagerne på de aktuelle finansieringsmuligheder, der kan trække flere midler til energiprojekterne. Opbakningen til Energidag viser med stor tydelighed, at der er behov for konferencer med netop dette fokus. Og der er lyst og vilje til at tænke i innovation og udvikling.

Et af de aktuelle temaer i energibranchen, som også vil dominere Energidag, er nødvendigheden af et fleksibelt, intelligent og integreret energisystem. Det ser vi både i de aktuelle projekter, hvor vi sammentænker energikilder, og vi ser det i vores medlemsportefølje, hvor en stor del i dag arbejder på tværs af områder, og ikke blot beskæftiger sig med én energikilde. Vi er nødt til at matche integrationen, når vi servicerer vores medlemmer, og derfor stiller det også krav til, at vi udvikler vores kompetencer og fokusområder, så vi kan følge med. Det samme gælder hos universiteterne, forsyningsselskaberne og virksomhederne.

Heldigvis går det godt, og vi ser en vilje til at bevæge os fremad og søge udviklingen. Vi er godt på vej, og vi skal blive ved med at turde at tage skridt i en ny retning, indgå i et nyt samarbejde og tænke ud over egne kompetencer. Hvis vi fortsætter de gode takter, kan vi tiltrække endnu flere midler og sætte endnu mere fart på den grønne omstilling i Nordjylland.