Zoom: Forrest med brintbusser

House of EnergyEnergi, Grønne gasser, Nyheder

Næste år vil borgere i Nordjylland få lejlighed til at skifte køreturen i dieselbusser ud med transport i brintbusser.

Det sker, når Danmarks første brintbusser i den kollektive trafik sættes ind på eksisterende ruter i landsdelen. Der bliver tale om tre busser, som skal køre i foreløbigt tre år som led i det EU-støttede projekt 3Emotion.

Med dette initiativ har politikerne i Region Nordjylland og Aalborg Kommune vist vilje til at gå forrest, når det gælder afprøvning af nye transportløsninger, som bidrager til et bedre klima. Brintbusserne udleder kun vand og ingen C02 eller partikler – og så er de næsten lydløse. Brinten kan fremstilles som grøn brint gennem elektrolyse og strøm fra vindmøller.

På den måde er initiativet også interessant i en større sammenhæng. Det bliver et konkret eksempel på, hvordan man kobler forskellige energi-systemer sammen – i dette tilfælde el, gas og transport. Og netop sammenkoblingen mellem energisystemerne ser vi i House of Energy som helt afgørende for den videre udvikling i retning af et fossil-frit Danmark i 2050.

I det konkrete tilfælde bliver brintbusserne led i et større integreret energi-system, hvor vi lagrer vind fra vindmøller i form af brint, som så sendes over i transportsektoren, der som bekendt er synderen bag en stor del af vores C02-udslip.

Og vind har vi nok af. Faktisk har vi i nogle perioder for meget vind i forhold til, at vi kan nå at forbruge den strøm, som vindmøllerne producerer.

Hvis vi kan lagre strømmen i form af brint, kan vi udnytte vinden – og samtidig er brint-produktionen med til at balancere el-nettet.

Det sidste er meget vigtigt. Der må ikke være mere strøm i nettet, end der aftages. Balancen skal være hårfin og justeres fra sekund til sekund, og har man en brintproduktion kørende, som automatisk og dynamisk kan slås til og fra, så hjælper det med at skabe den nødvendige balance.

Netop den tankegang ligger bag et andet banebrydende initiativ i Nordjylland: etableringen af en brintfabrik ved Hobro. HyBalance-anlægget, der årligt kan producere brint nok til at holde 1000 brintbiler på vejene, testes i øjeblikket og indvies senere på foråret.

Det bliver et af de største og mest avancerede anlæg af sin art i Europa. Også her har EU givet støtte gennem FCHJU-programmet, og det samme har den danske stat gennem ForskEL-programmet.

Allerede tilbage i 2010 besluttede Region Nordjylland sig for at blive Danmarks første KlimaRegion med fokus på bæredygtige løsninger. De nævnte initiativer er konkrete eksempler på, at der sættes handling bag ordene.

Det er godt for regionen i form af arbejdspladser, initiativerne skaber. Og det er godt for Danmark som helhed, fordi det baner vejen for eksport af løsninger, der binder energi-teknologier sammen.

Integration af energisystemer er kodeordet. Vi har brug for at udnytte vedvarende kilder som vind, sol og grønne gasser optimalt. Og vi har brug for at koble sektorerne sammen, så den vedvarende energi flyder bedst mellem el, varme, vand og transport.

Der er mange elementer i denne kobling, og som klynge samler House of Energy mange af aktørerne. Elektrificering er et element. Power2X er et andet, hvor X står for eksempelvis metanol eller brint, der kan anvendes i transportsektoren. Som i de tre brintbusser, vi fra sommeren 2019 kan se på vejene i Nordjylland.

Artiklen er bragt den 13. marts 2018 i sektionen Erhvervsliv i Nordjyske Stiftstidende.