Zoom: Vi går forrest

House of EnergyUncategorized

Indlægget er bragt den 15. maj 2018 i sektionen Erhvervsliv i Nordjyske Stiftstidende.

Forrest i Nordjylland

Inden for erhvervsfremmesystemet bruges der for tiden ord som forenkling, centralisering og konsolidering. For nyligt præsenterede Forenklingsudvalget et oplæg til en konsolidering af de danske klynger, så der fremadrettet kun skal være 10-12 klynger, der arbejder med de danske styrkepositioner, der bidrager markant til økonomisk vækst og eksport.

En af disse styrkepositioner er energi, hvor Danmark er godt positioneret inden for både energieffektivitet og vedvarende energi. Hos House of Energy, den danske energiklynge, hilser vi en fremtidig konsolidering af klyngerne velkommen, og vi er klar til en konsolidering omkring styrkeområdet integrerede energisystemer.

De første trin i forenklingsprocessen startede allerede for fire år siden, hvor Vækstforum Nordjylland var forudseende og dannede House of Energy, der er skabt af fire tidligere Vækstforum-initiativer med udgangspunkt i Nordjylland. Hermed har vi allerede været i gennem en konsolidering og står i dag stærkere både regionalt, nationalt og internationalt, og derfor er vi ikke bange for at møde de nye tiltag og konsolideringer. I dag står House of Energy som en national klynge, der favner de aktører, der indgår i et effektivt, intelligent og integreret energisystem.

Denne udvikling er til stor gavn for de nordjyske energivirksomheder, da vi nu tiltrækker deltagere fra hele landet, når vi laver temamøder, konferencer og matchmaking. For nylig afholdt vi et arrangement med fokus på fjernvarme, der tiltrak mere end 80 deltagere, hvor der i frostgrader og snestorm kom deltagere fra både Sønderjylland og hovedstadsområdet. Til disse arrangementer kommer mange deltagere i ligeså høj grad for netværksdelen som for dagens tema, og her er det glædeligt, at vi kan tilbyde medlemmerne et nationalt netværk, der breder sig uden for Nordjyllands grænser.

Som en del af House of Energys strategiske tiltag, har vi satset stærkt på at blive en både national og international klynge. Vi er ikke i mål, men vi er nået langt, og som en anerkendelse heraf har vi netop opnået guldcertificering inden for klynger. Guldcertificeringen er EU’s fornemme pris “Cluster Management Excellence Label GOLD – Proven for Cluster Excellence”, der tildeles af European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

Certificeringen gives til klyngeorganisationer, som demonstrerer god klyngeledelse og engagerer sig i at forbedre organisationens strukturer og rutiner, der bidrager til bedre præstationer som klynge.

Med denne nyerhvervede guldklyngecertificering står vi nu stærkere både nationalt og internationalt og har øget adgang til samarbejdspartnere og projekter. Hermed kan vi sætte gang i flere innovative projekter i energisektoren, hvor nordjyske virksomheder kan samarbejde med virksomheder fra både ind- og udland.